Chránená dielňa

V LM reklame máme priznaný štatút chránenej dielne od roku 2014. Čo to pre vás znamená? Každý jeden obrandovaný darčekový predmet, vyrobený plagát, banner či samolepka, vytlačený kalendár a diár s logom, ale aj špeciálne zabalený vianočný darček – na to všetko si viete uplatniť náhradné plnenie.

V dielni pracujú traja zamestnanci, ktorí svojimi skúsenosťami a zručnosťami dokážu splniť zákazky, ktoré si u nás zadáte. Máme aj vlastné technické vybavenie, vďaka čomu vieme ponúknuť priaznivé ceny a rýchlu dobu realizácie Vašej zákazky. Aj tu myslíme ekologicky. Naša digitálna tlačiareň spĺňa atribúty ekologickej tlače.

Ako to funguje?

Spoločnosť ktorá zamestnáva 20 a viac zamestnancov, je povinná podľa zákona č. 5/2004 o službách a zamestnanosti, zamestnávať 3,2 % zdravotne postihnutých občanov z celkového počtu jeho zamestnancov.

Ak tak neurobí, musí za každého takéhoto chýbajúceho pracovníka zaplatiť odvody štátu za neplnenie povinnosti zamestnávať osoby so zníženou pracovnou schopnosťou.

Ak zamestnávateľ z rôznych príčin nemôže zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím, zákon mu umožňuje plniť tento povinný podiel zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím aj náhradným plnením.

Čo v praxi znamená, zadať zákazku alebo odobrať služby (výrobky) chránenej dielni. Chránená dielňa je pracovisko v ktorom počet pracovníkov so ZP tvorí min 50% k celkovému počtu zamestnancov.

Podľa zákona je na započítanie jedného občana so zdravotným postihnutím (ZP) potrebné zadať zákazku vo výške 0,9-násobku celkovej ceny práce (pre daný kalendárny rok).

Hodnota zadanej zákazky pre chránenú dielňu tak môže byť viac ako 900 € bez DPH za každých 20 zamestnancov.