Page 8 - COOL 2021
P. 8

COMPLIANCE AND QUALITY COMMITMENT     DODRŽOVANIE ZÁVÄZKU KVALITY.


     Náš katalóg predstavuje širokú škálu produktov, ktoré boli vybrané a vyrobené so zvláštnym
     citom, aby bola zaistená kvalita, bezpečnosť a súlad s európskymi požiadavkami, ako i s rôznymi
     normami pre konkrétne výrobky.     Prehlásenie o zhode a správy o laboratórnych skúškach sú k dispozícii ako záruka súladu
     výrobkov s príslušnými európskymi predpismi.
     Zobrazené ikony sú graficky prerobené, preto sa môžu líšiť od oficiálne používaných.
     Z týchto informácii nie je možné vyvodiť žiadne právne povinnosti.

     6
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13